Yota fiskalen kasov aparat

Получаването от фискалния касов апарат novitus lupo също е много актуално за мениджъра и за човека. Първият е задължението за издаване на такива доказателства за продажба, тези други трябва по всяко време да премахват разписката с всички тях.

За съжаление, повечето от нас не обръщат особено внимание на постъпленията, които в случай на примери могат да имат неприятни последствия. Колко време трябва да приемаме такива разпечатки от касови апарати и в кои ситуации могат да бъдат полезни?

В случая с предприемачите въпросът е съвсем прост. Те трябва да скрият копия от разписките за 5 години - в случай на проверка от данъчната служба. Защо такъв документ за клиент?Тази ниска хартия в много случаи има огромно значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в каква форма да съхраняваме такъв документ, можем да спечелим много. Това на първо място говори за формите, в които зависим, за да рекламираме закупения продукт или да го предадем и да си върнем парите. В този случай продавачът ще поиска да покажем потвърждението за получаване на рекламираната транзакция. Кои дати трябва да помним, когато разписката се третира от нас при подаване на жалба? Ако купуваме хранителни продукти, проблемите, свързани с тях, могат да бъдат докладвани до 3 дни. За по-дълго време трябва да пазим тези квитанции, които са документ за покупка на дрехи, обувки, мебели или RTV оборудване. Тук законът ни дава 24 месеца за откриване на болестта и подаване на жалба. Така че, когато не използваме квитанцията, нашата жалба няма да бъде приета. Колкото по-голям е броят на рекламираните стоки, толкова по-често срещаните загуби са свързани с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си спомняме за постъпленията, които продавачът трябва да ни даде по време на пазаруване. Нека също не забравяме да поставяме такива документи в полезна мярка. Можем да правим пликове, в които ще правим разписки в хронологичен ред, можем да поставим специална кутия върху този артикул. Важно е документът, потвърждаващ продажбите, които сме направили, да бъде защитен, докато може да бъде подадена жалба.