Proizvodstveniya protses na etilov alkohol ot kartofi

Прахоуловителите са една от най-интересните групи индустриално оборудване. Благодарение на обхвата на приложение, те са в състояние да се пречистят в механичен режим, чрез продухване на тялото и чрез използване на сгъстен въздух.Индустриалните прахоуловители са прахоуловители, които намират приложение в почти всяка индустрия, в която има проблем със замърсения въздух, генериран по време на производството.

Изключително популярни са така наречените прахоуловители, които са свързани по-специално в дървесните и мебелните сфери, те перфектно осъзнават своята стойност и при извличането на различни видове прах, например пластмаси, отпадъчна хартия и др. цели производствени халета, както и малки стационарни части, използвани индивидуално за някои машини.Индустриалните прахоуловители с малки размери (т. Нар. Патрон са вторият вид парчета, за които трябва да се пише. Въпреки относително малкия им размер, те представляват цялата повърхност на филтрацията. Те се събират много при работа на тънки и деликатни прахове. Също като касетъчни прахоуловители, работещи с ниска концентрация на прах.По-големите устройства (напр. Циклони намират приложение особено в технологии, при които голяма част от ерозионния прах живее, например в енергетиката, в производството на насипни строителни материали, в коксовата промишленост, леярството, въгледобивната промишленост и др.Те могат да участват в експлозивната сфера, което доказва, че те са направени в съответствие с правилото ATEX. Основните приложения са прах, дървени стърготини, дървообработващи чипове, шлифовъчен прах с стружки от различни материали, т.нар маслена мъгла, заваръчни газове и др.Най-новите филтърни прахоуловители с модулна конструкция се отличават със своята здрава конструкция и многофункционалност. Възможно е да се използват различни конфигурации, ако имате нужда от тях, методът на изпразване и почистване на филтърните втулки.Индустриалните прахоуловители имат голям проблем: те ви позволяват да запазите план и хигиена на производствения етаж, а през зимата в рециркулационния ред да възвърнете топлия въздух.