Paragon na b lgarski ezik

Всички ние познаваме малък лист хартия, който намираме от касата след завършените покупки. Малцина обаче знаят какви данни за сметка от финансовата институция са наистина необходими за нас и в които е позволено да го открием, а сега какво точно е толкова подробно в него.

Първото нещо, което ни засяга, е цената на продукта - и това е колко добра асоциация съществува. Самата цена на покупката не е всичко. Знанията по сметката от касовия апарат ни показват какво, освен цената на един продукт, се приема за стойност, която трябва да платим в касовия апарат. С други думи, освен цената с вече включения марж, са изброени и сумите на отделните данъци, изразени в проценти, и всички разходи, които цените на продукта отиват в магазина.

Това е само началото. Друг важен елемент на разпечатката е адресът на магазина, в който сме направили покупката, и неговият данъчен идентификационен номер (НИП. Разбирайки този съвет, ние ще знаем кой използваме, за да докладваме, ако купуваме, например, повредено оборудване или ще трябва да вземем обратно изтеклата храна. Дори и мястото на продажба да не е ясно и да е вратарско куче, в този текст ще открием адреса на офиса на данъкоплатеца, ще можем лесно да го открием.

Данните в касата също ни показват точното време на продажба. Следователно от гледна точка на потребителя той е от най-големите елементи. Благодарение на това доказателството за покупката ясно показва кога са го създали и незабавно осъзнава безспорни въпроси за евентуално объркване в лицето на необходимостта от подаване на жалба. Благодарение на този рекорд, процесът на ремонта на мебелите е също толкова прост. Posnet касов апарат е идеален за проверка на продажбите и отпечатване на коректни касови бележки.

Освен съдържанието, предназначено главно за всеки клиент, рекламата по сметката от финансовия офис също е важна за данъчните служби. Изпълнението на бизнес кампания важи за необходимостта от плащане на данъци. От последната точка, на която и да е разписка, номерът му се отпечатва, което улеснява контрола в случай на необходимост.Друг въпрос, който си струва да се спомене, е описанието на средствата, за които е дадена транзакцията - или по стойност, или чрез платежна карта. Тя значително улеснява отчитането и преброяването на ефектите в данъчната служба.Както и да е, знанията по сметката от касовия апарат са парадоксално много престижни. Още по-важно - не само за една икономическа кампания, но и за офиси и преди всичко за индивидуален потребител.