Oprashvane na smokini

Във функционалните пунктове и производствените халета хората често използват машини, чиято работа причинява отделянето на малки фрагментирани частици, които говорят за прах на стаите. Дългосрочна работа по опрашването, които съществуват изключително неприятно за здравето на служителите. Някои видове опрашване имат токсични ефекти върху човешкото тяло. В допълнение, вредното въздействие на опрашването върху служителите влошава тяхната ефективност в създадената дейност. Понякога прахът се концентрира и от запалими или експлозивни газове, прах и пари, което може да доведе до експлозия, която вероятно води до загуба на здравето или здравето.

За да се коригира това, е необходимо да се вземат обезпрашителни инсталации. Прахосмукачките, т.е. промишленото обезпрашаване, са механизъм, при който се обработват прах и димни газове и последващи промишлени пари, които се разтварят във въздуха. Инсталациите за обезпрашаване искат да бъдат дадени поради прилагането на правилата за безопасност и здраве и предотвратяване здравето на служителите. Местните прахоуловители са в края на обезпрашителните инсталации. Те трябва да се монтират възможно най-близо до източника на прах, така че замърсяването да се извършва в околната среда на тяхното възникване. В последния стил те няма да се разпространят във всяка стая. В допълнение към елиминирането на прах от въздуха, индустриалното обезпрашаване също осигурява постоянна рециркулация. Инсталациите за обезпрашаване също имат разтвори, ограничаващи изпускането на вредни частици и прахове в атмосферата.

При избора и инсталирането на индустриална система за обезпрашаване трябва да се внимава за изключително важни принципи. На първо място, отделните елементи на системата за събиране на прах не могат да създават статично електричество - това беше най-лесният начин да доведе до експлозия на запалими газове. Вентилационните канали, които влизат в инсталационния склад, трябва да бъдат изработени от предмети, особено устойчиви на корозия и абразия. По-голяма стегнатост на връзките е особено важна. Благодарение на него тялото работи по-ефективно, създава се с дебела производителност и може да отнеме много повече време, без да се проваля. Течовете се увеличават в резултат на ерозия и могат да преминат към огромни теми при внедряването на системата, така че те трябва да съществуват като вече елиминирани.