Onlayn fiskalen printer

Искате ли да управлявате бизнес? Искате ли да тренирате и да изисквате други устройства? Не забравяйте, че ако не искате да бъдете проблем в данъчната служба, обърнете внимание на последното оборудване, което закупувате. Трябва да знаете, че при закупуване на фискални принтери, те трябва да отговарят на специфични изисквания, без тях можете да създадете значителни проблеми.

Много различни предприемачи мислят по-добре къде по-добре да си купят фискален принтер. По-добре ли е да спестите пари и да влезете онлайн в магазина. Добре е да знаете, че ако искаме да спестим пари, можем да се изложим на по-дълбоки разходи и проблеми, ако нашият принтер не отговаря на определени изисквания. Не забравяйте, че при търсене на фискален принтер можете да намерите много фирми, но моля потвърдете, че предлаганите принтери ще изпълнят вашите изисквания. Не забравяйте да купувате фискални принтери Краков от оторизирани дистрибутори. Така, че в случай на повреда на устройството е възможно едно място за продажба да предлага услуги по поддръжка.

За законно провеждане на котировки на фискален принтер трябва да бъдат спазени допълнителни условия:

Необходимо е да бъде оборудван с:- фискален модул и фискална памет, вградени във валутата, така че в главата на централната система не може да има памет,- принтер за получаване,- два дисплея, осигуряващи постоянно отчитане.

Трябва да има фискална памет, която съществува постоянно в антената. Той иска да бъде въплътен в гнездо, изградено с трайна субстанция. Фондът трябва да запише в паметта на минимум 1830 фискални доклада на ден, 200 аварийни нужди на паметта, 30 възможности за промяна на размера на данъците. Завършването на сигнала по време на запис е необходима тема. Той трябва да има предпазни мерки, които ще предотвратят изтриването на записи, съдържащи се в записите на паметта. Всеки фискален касов апарат трябва да бъде обезпечен с оловен печат, така че да е стар, ако е бил нарушен. Батерията на захранването, батерията, батерията или акумулаторът трябва да позволяват отпечатването на минимум 200 отпечатъка за два дни, без да е необходимо захранване. Нейната форма иска да бъде адаптирана, така че да не мога да вляза в неправилно преброяване на покупката и размера на дължимия данък.