Metalurgiya na klondayk

Понастоящем металургията е част, която е не само процесите на формоване и леене на пластмаса, но също така се препоръчва за изучаване на структури в макрометър. Тази тема обикновено се извършва на металографски микроскопи.

Микроскопията е част, появила се преди няколкостотин години. Въпреки това, само в зависимост от различния начин, по който микроскопите започнаха да се използват в металургията. В ново време те са необходими по време на книгата с инженерни ресурси. В момента металографските микроскопи са най-типичните в полето, които се използват, наред с други, за търсене на метални образци или техните пробиви. След това има метод за изобразяване, който е инсталиран върху непрозрачни проби. Металографските микроскопи включват електронни микроскопи, които ще позволят да се обърне внимание на структурите на атомната палуба и светлинните микроскопи, отличаващи се с по-ниско увеличение. Наблюденията, извършени с помощта на тези инструменти, са изключително важни, защото благодарение на това можем да намерим друг тип микропукнатини в темата, т.е. тяхното начало. Изключително е възможно да се изчисли фазовият дял, както и точно да се определят отделните фази. Благодарение на това ние също сме в състояние да оценим количеството и вида на включванията, както и много други важни фактори от гледна точка на металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздаден материал позволяват специфично наблюдение на структурата на материала, така че в перспектива да избегнем много нежелани провали.

Eron Plus

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на него лесно можем да намерим материални дефекти. Винаги помнете, че работата с този модел мебели е опасна. По последната причина само квалифицирани хора трябва да извършват експерименти върху него.