Mal k kasov aparat

Именно редът на резолюцията за ДДС, който започна да функционира от януари 2015 г., въведе необходимостта от провеждане на селища с използването на касови апарати сред други групи предприемачи. И въпреки че някои от предприемачите все още са освободени от задължението да издават квитанции, имената, които предоставят нашите услуги на клиенти, са длъжни да уредят работата с използването на касови апарати.

Кой трябва да има фискален касов апарат?Нужни са касови апарати в & nbsp; предприятия, които изпълняват ролята си на физически лица (В2С. И компаниите, чиито годишни покупки не надвишават 20 000 PLN, не са задължени да издават фискални касови бележки. При промяна, ако търговецът започне своята практика през данъчната година, тогава задължението да има касов апарат възниква, когато оборотът надвишава 20 000 PLN. В по-нататъшното развитие има каталог на дейности, които не подлежат на издаване на разписки, издадени от касовия апарат.

Помощ и цели, свързани с притежаването на касови апарати.Преди предприемачът да започне да има пари от касовия апарат, той трябва да съобщи този факт на данъчната служба заедно с адреса, където ще се използва касовия апарат. Заедно с тези документи трябва да представите оригинално доказателство за покупка на касата и удостоверение, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технологични и практически - описани в решението за ДДС. Формалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди използването на касовия апарат, също зависят от помощта, която е важна за закупуването на касовия апарат. Облекчението, свързано с закупуването на касов апарат, има до 90% от разходите за закупуване на пари в брой, а не повече от 700 PLN. Касиерът трябва да помисли и за перфектното си обслужване в оторизирани пунктове, докато обслужването на касовия апарат не може да бъде по-малко от всеки 25 месеца. Удължаването на този срок може да доведе до необходимостта от възстановяване на отстъпката при закупуването на касовия апарат.

Наличието на касов апарат е изключително необходимост от издаване на оригинални квитанции на клиентите и съхраняване на копия от разписки за 2 години в края на счетоводната година, в която са били предадени. Потребителят на касовия апарат също трябва да отпечатва периодични отчети - ежедневно, седмично и месечно - изготвени от касата.