Kolposkopiya na testa

В силата на промишлени предприятия и складове може да има риск от експлозия. Такава заплаха възниква по отношение на това как течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове, попадат във вътрешността или какъв е потенциалът на експлозията, ако се смесват неправилно.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато има прекалено висока температура на местата или ако има така наречена електрическа дъга. Понякога рискът от експлозия се появява и когато се включи в искрата във вътрешността.

Специалните заводи и промишлените магазини винаги са добре защитени от експлозии, но понякога липсва мислене в помещения като бензиностанции, където рискът от експлозии често е причинен от хора, които са там - необучени, случайни, пускащи цигари в зоната, изложена на риск от експлозия.Специалната защита от експлозия трябва да се разшири не само върху бензиностанциите, но и на летищата, в пречиствателните станции, в апартаментите, където се добиват зърнопроизводители. В корабостроителниците има експлозивна опасност, която не всеки знае.

Гореспоменатите места са обхванати от закон, който изисква разширяване на специалната защита срещу експлозия. За да действат законно, собствениците и жените, които управляват такива места, трябва да показват сертификати като сертификати за изпитване на ЕО и много други.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се публикуват от Европейския съюз, поради което тези разпоредби се прилагат естествено в полското законодателство от момента, в който се придържаме към Общността.Всеки собственик на склад, който е изложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада и освен това да покаже възможни сценарии за ситуации, в които може да стигне до експлозия.