Kasov aparat za detsa smyk

Ling Fluent Ling Fluent . бързо и ефективно изучаване на чужд език онлайн

В момента, в едно начало, трябва ясно да осъзнаем, че пренебрегването и особеното неспазване на крайния срок за задължителен преглед на нашия касов апарат задължително води до неудобната необходимост от така нареченото възстановяване на нейната (касова покупка. Заслужава да се отбележи, че тези видове санкции са изложени на онези данъкоплатци, които, присъстващи в рамките на три години от датата на откриването на регистрацията, не са извършили задължително и междувременно валидно уведомяване на касата за задължителната техническа проверка. Да кажем, и между другото, че такова преразглеждане се извършва от правилното обслужване.

Във всички съмнения, задължително преразглеждане на касовия апарат трябва да се прави най-малко на всеки две години. Трябва също да помислите какво означават тези две години в бизнеса. За точното изчисление трябва да вземете началния час, това е денят, в който касовия апарат или денят на техническия преглед всъщност се е състоял.

Това е начинът, по който данъкоплатците, когато купуват пари в брой, могат (и дори трябва да вземат предвид - в контекста на необходимостта от преразглеждане - двугодишен период от момента на фискализиране на устройството. Разбира се, тази услуга е специализирана в тази фискализация. С промяната самият процес на фискализация е един вид стартиране на работата на фискалния модул на касовия апарат.

Ето защо, преди да закупите касов апарат, си струва да знаете дали оторизиран сервиз попада в най-близкия град, което може да се направи чрез въвеждане на търсачката в правилната парола, напр.

Задължителният преглед на касовия апарат се свежда до няколко неща в тази област. Военнослужещият, на първо място, извършва одит по отношение на състоянието на печатите на дадения касов апарат. Той ги моли да синхронизират с записите, поставени в сервизната книга. Специалистът също контролира цялостното състояние на жилището на касата. Оценява дънната платка, финансовата памет и фискалния модул. В същото време тя също проверява коректността на дисплея за купувача. Освен това той проверява програмата за касови апарати и версията на програмата в съответствие с протоколите - отново - в касовия апарат. И накрая, сервизният инженер въвежда официалния резултат от прегледа - с възможни изисквания и наблюдения - за сервизна работа.Таксата за преглед е от сто до двеста злоти - за един касов апарат.

Ако наричаме цялата операция технически преглед, би могло да е малко измамно. Защо? Е, защото по време на проверката се проверяват само тези нормални устройства, които директно плащат за нищо ново като проверка на оборота. Следователно това е приоритетът на прегледа.

Задължително преразглеждане на касовия апарат е нещо, за което се обръща внимание, на което трябва да се обърне специално внимание.