Kak bankite poseshhavat kreditopoluchatelite

Реални клетки като банки изследват платежоспособността на героите, на които предоставят заеми. Този одит се оправдава чрез проучване на произхода и размера на бюджетите и над признаването на размера на разходите. Неизмерим фактически компонент на материалната честност е проверката на списъците, наблягащи на удовлетворяването или патирането на удовлетворяване на възникнали по-рано дългове и просрочени задължения. Банките имат достъп до Enterprise Memo Enterprise, те имат както от неизвестни материални предприятия на съвета. Разрушителните данни за пастетите с края на изявленията, съдържащи се в BIK (Przedsiębiorstwo Notek Kredytowej и BIG (Biuro Mention Savings, често развалят любовта, дори поне влачат следващите квоти. В сектора има най-малкото натрупване на кредитни единици, които правят субсидии, за да потвърдят BIK. Архитектурите, които предлагат просрочие на предлога BIK, показват много по-тънка лудост, свързана с реалното събиране на стотинки, така че и лихвеният процент по такива субсидии е по-славен от съществуващите дебити и банкови субсидии. Тук лекува индивидуално измежду теоретичните теории за рационалност, обвързващи лозунга с депозити и плащането на капитал върху размера на лудостта.