Izp lnenie na protsesite

След това в техническата документация съществува набор от документи, планове, чертежи или технически изчисления, които имат необходимите данни за изготвяне на конкретен продукт, като техническата документация може да бъде разделена на следните тематични раздели:

инвестиционна документация, т.е. данни, необходими за извършване на дадена инвестиция,технологична документация, т.е. данни, необходими за извършване на монтаж и обработка, т.е. общ технологичен процес,проектна документация, т.е. проекти на сгради или техните обекти,научна и техническа документация, така че е изследване.

Този тип документация е в две форми:

матрици или чертежи, направени на технически щампи,архивни копия, следователно, има набор в сбора от четливи отпечатъци.

Преводът на техническата документация се премахва от преводачи, които освен отлични езикови умения, са специалисти и в специфичен технически сектор, което осигурява не само добър превод от добър език на целевия език, но и осигуряване на подходяща терминология, която защитава получателя на услугата от възможни недостатъци в смисъла на същото със сигурност може да доведе до големи последствия от гледна точка на правото и техническите.

Ако поръчаме превод на техническа документация, първо трябва да поискаме компетентността на преводача. Вероятно човек, който знае само един чужд език, не може да го направи. Техническият преводач би искал да бъде човек, който използва и много знания за дадено техническо нещо, така че далеч не е създаден с помощта на специализирани преводачески компании. Освен това трябва да се помисли, че техническата документация е не само текст, но също така и графики, чертежи и системи, така че един добър преводач на техническа документация трябва да предлага и съпоставя данните от проекта със следващия език, за да се гарантира максимална четивност (следователно има услуга за т.нар. текст на сграда.

В заключение трябва да включим човек, че не всички хора, които добре познават чуждия език и които могат да го превеждат, ще бъдат достатъчно компетентни, за да извършват технически превод. Ето защо е далеч да търсим преводаческа компания, която да се специализира само в техническите преводи, благодарение на което ще бъдем сигурни, че документът, който е важен за нас, ще бъде даден по точен и подходящ начин.