Freshcore general mig izhod razdeli domeyni proekti queue pages genrator v rtene na zaglavieto genrator spin v vedete dumi edin pod drugiya spin the strongest explosive

Изискването, разработено от оценката на риска от експлозия и документа за защита срещу експлозия, се прилага за дружества, в които книга с запалимо съдържание води до образуване на опасна експлозивна атмосфера и до риск от експлозия.

Като съхраняват (или комбинират в производството вещества, които могат да бъдат експлозивна атмосфера с въздух (течности, твърди вещества с висока степен на дезинтеграция - прах или газове, работодателят трябва да направи оценка на риска от експлозия, като посочи, че стаите са изложени на риск. Също така, тя следва да определи в помещенията и външните зони подходящи зони на експлозия, заедно с разработването на графична документация за класификация и да посочи фактори, които могат да предизвикат запалване в тях.

Документите за защита срещу експлозия се изразяват в картите, на които са поставени рекламите, че същите (или няколко карти съдържат един въпрос, който води до замяна на страницата в стаята, в която са направени промените, а не целия документ. Всяка карта трябва да има заглавие и поле за изпълнение на съдържанието.

Като цяло се предлагат три части на документа:- първата част, съдържаща обща информация, т.е. изявления на работодателя, списък на зоните с идентифицирани източници на запалване, информация за датите на преглед на прилаганите защитни мерки, както и тяхното описание,- втората част, съдържаща подробна информация, т.е.: списък на използваните, произведени или полуобработени химически вещества на запалими стойности в офиса в количества, които могат да бъдат запалим компонент на експлозивна атмосфера (и техните свойства; описание на процесите и площите, в които се използват посочените горивни вещества, оценката на риска и разгледаните сценарии на експлозия на експлозивна атмосфера и ефектите от експлозията; мерките, прилагани в съоръжението за превенция, които са бързи и намаляват нейните продукти,- трета част, съдържаща данни и допълнителни материали, дали този сайт трябва да включва скица на местоположението на опасните зони, описание на използвания метод за риск, документи, необходими за това, или списък с документи, указващи мястото на напускане, списък с референтни документи, списък и реклама за изготвяне на СПП.

В обобщение: в работна среда е определена потенциално експлозивна зона, препоръката на Регламента на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. трябва да бъде изпълнена в условията на минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с перспективата за експлозивна атмосфера в работната среда (Journal of Laws 2010 138, т. 931.