Fp 600 kasov aparat

Касата на поскнет несъмнено ще се различава от нашата, където страдаме от копия от разписки на рула, хартиени ленти, съхранявани от нас като данъчно доказателство, чрез по-сложни, където копията на разписката са електронни. Най-често касовият апарат и електронното копие на разписката доставят много въпроси на техните потребители.Във фискални устройства с електронно копие на разписката носителят на данни на електронното копие са подходящите карти. Използвайте препоръчаната от производителя карта в който и да е от инструментите.

Тези карти могат да съдържат невероятно количество информация. Когато разбрах, че става въпрос за милион постъпления - бях безмълвен. Колко ролки ще трябва да държа този брой транзакции? Започнах да разбирам защо такава фискална сума е по-положителна. Голям плюс е, че касовият апарат или услугата за електронни принтери не се различават само от обслужването на традиционните касови апарати. Всички функции, които са запазени копия на разпечатки на картата, се изпълняват автоматично. По този начин касовият апарат и електронното копие на разписката ни помагат за тяхната работа, а не, разбира се, както ми се струваше - това й пречи.

Идеално се мисли едновременно, че касовият апарат може да върви ръка за ръка, а междувременно можем да сключим такъв договор и да се свържем с компютъра. Четенето на нашите данни отнема момент и можем уверено да търсим това, от което се нуждаем в момента. Тази кеш памет също не е ниска, така че след известно време отново трябва да поставите картата. Това интелигентно устройство също няма да позволи промени в сайта. Електронният подпис, който им помага, предотвратява това и устройството открива подправяне. Касата също ни информира кога картата се попълва и ни прави, като затваряме превозвача. Можете да пожелаете само нещо подобно, защото правенето на милион постъпления може да е мечтата на всеки продавач.Така че не получавам страх от пари в брой с електронно копие на разписката. Така че това е много по-удобна форма от цялата маса резервни, хартиени ролки.