Fiskalen kasov elzab mini e

Всеки предприемач, който има фискални касови апарати в нашата компания, се бори с нови проблеми всеки ден, които тези ястия могат да генерират. Както всички електронни устройства, касовите апарати не са без дефекти и понякога се развалят. Не собственик на бизнес знае, че в някакъв елемент, в който записите се съхраняват с касов апарат, той трябва да помни друго такова устройство - само в случай на перфектен провал.

Липсата на резервен касов апарат по време на по-нататъшна продажба на стоки или помощ може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще попречи писмото от продажбите да бъде повредено по време на повредата на основното устройство. Документите, съхранявани заедно с касовия апарат, трябва да включват книжка за фискални касови апарати. В това писмо не само всички ремонти са направени на устройството, но и има информация за фискализацията на касовия апарат или за размяната на паметта му. В служебното изкуство трябва да се въведе и уникален номер, който е даден на касата от данъчната служба, името на предприятието и адреса на помещенията, в които се използват паричните средства. Всички тези новости са валидни за успеха на данъчните проверки. Всеки обрат в осведомеността на касовия апарат и неговия ремонт принадлежи към упражненията на специализирана служба, с които всеки предприемач, използващ касови апарати, трябва да има сключен договор. Какво много - трябва да информирате данъчната служба за всяка смяна на касиерската услуга. Продажбите в касовите апарати трябва да се извършват в непрекъсната форма, така че ако касовият апарат е пълен, паметта трябва да бъде заменена с друга, като в същото време има памет. Прочетете паметта на касата, която живеете - също като промяна, направена само и само от оторизиран субект. Освен това тази работа трябва да се извърши в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се изготвя подходящ протокол, чийто екземпляр сам достига до данъчната служба, а другият - до предприемача. Той трябва да съхранява този доклад заедно с различни документи, свързани с касовия апарат - неговата вина може да доведе до налагане на наказание от службата.