Fiskalen kasov aparat gdynia

алкобариер капки как действат

Можем да посрещнем фискалния касов апарат, където физическите лица плащат за стоки или услуги, а печалбата от този оборот надвишава лимита, определен от Министерството на финансите.

Защо иначе като касов апарат?Тогава касиерът е ястие, за което се инжектират предлаганите стоки или предлаганите услуги. Благодарение на това, лицето, което плаща за продукта или помощ, може да получи точен списък с това, за което са платили. Там се посочва точната цена на всяко работно място и цялата сума. Доказателство за продажбите, така че нищо друго, освен разписка. Сега благодарение на него можем да научим това, което са дали, и ако случайно числото не е твърде голямо или твърде малко. Може да се случи и човек, който несъзнателно да придобие дефектни стоки. След това разписката се използва и за предаване на такъв продукт на лично или на парична сума, която ще бъде еквивалентна на сумата, която клиентът е платил. Въпреки това, касовият апарат не е, а само за печатни разписки. Другата му позиция е регистрирането на продажбите. След приключване на всяка продажба доставчикът е длъжен да изготви дневен отчет за продажбите. Тя постоянно ще регистрира какви продукти са били продадени, колко са им били дадени и колко от тях съм ползвал за обучение по ДДС.

Касов апарат на ЕСНИИма и други видове касови апарати. Можем да дадем например касови апарати на ERC или електронни касови апарати. Следователно това е сума, която има програми като тези, качени от нейния производител. Те не могат да бъдат заменени. И има доста малък капацитет, определен от това, което след няколко години вече е пълно. Тогава собственикът на такъв касов апарат има две възможности: той може да замени фискалния модул с друг или напълно да промени целия касов апарат на нов. Последната част от касовите апарати включва, между другото, мобилни казина, самостоятелни каси или системни касови апарати.

Фискални терминалиВторият начин на касовите апарати са POS касовите апарати или Electronic Point of Sale. Те се наричат още компютърни касови апарати. Те се оказват главно от компютър, фискален принтер, клавиатура и монитор. Касовите апарати също са универсални, което доказва, че можете да прикачите към тях, например, фискални терминали, баркод скенери или тези електрически везни. POS касовите апарати могат да се конфигурират или разширяват свободно в зависимост от собствените им нужди или от нуждите на компанията.