Dzhota kasov aparat

Касовият апарат трябва да се използва от всеки предприемач, който възнамерява да продава продукти или услуги на физически лица, които не осъществяват дейност. Той не обмисля да каже дали продавачът е платец на ДДС или е отстранен от такива сетълменти. Кои са задълженията на притежателя на касов апарат?

На първо място, собственикът на касов апарат трябва да провери дали трябва да води отчет за продажбите, които създава. В случай на малки продажби, които се извършват рядко, понякога е по-подходящо решение да се запазят записи в статистиката на незадокументираните продажби. Изключения от необходимостта да има касов апарат бяха представени в Закона на министъра на финансите от 4.11.2014 г. в историята на снимките с цел водене на записи с използване на касови апарати.Нека си спомним, че при закупуването на първия касов апарат имаме право на връщане до 90% от неговите предимства, но не повече от седемстотин злоти. Значително удобство, също за купувача, а също и за предложителя, ще бъде правилно конфигуриран касов апарат или такъв, който може да има пълен каталог на предлаганите стоки или услуги. За клиента големият недостатък на този артикул е фактът, че той ще вземе квитанция, която ще послужи като възможна основа за връщането.

Принципът на реагиране на сумата ще бъде фискализация на касата. За какво става дума? Съществува същата уникална и необратима процедура, която трайно присвоява NIP номера на данъкоплатците на фискалния модул. Разбира се, можем да купуваме пари, но не фискални, само такива пари могат да се използват за неща само по нефискален начин. Изключително важно е фискализацията на касовия апарат да се извършва от опитен техник, защото при успех на грешката ще е необходимо закупуването на нов касов апарат.

https://go-sli.eu Go SlimmerBacteFort - Иновативна формула против паразити!

За важни цели, като разполагате с касов апарат, разпечатайте билета и го дайте на потребителя в определен момент, ако той достигне до покупката, и отпечатвайте ежедневен отчет веднъж на ден. Веднъж месечно (първия ден на всеки месец се отпечатва месечен отчет. Трябва да се погрижите и за задължителния преглед. Той трябва да бъде направен след 24 месеца използване на касата. Трябва да помним за доброто съхранение на разписки и отчети: законодателят налага на предприемачите задължението да съхраняват копия от ролки и ежедневни доклади за период от пет години, разписки за период от две години (от края на данъчната година. Важно е също да запомните & nbsp; че след пет години предприемачът трябва да бъде задължен да замени модула за касови апарати.